TIẾN ĐỘ DỰ ÁN CĂN HỘ PHÚ ĐÔNG PREMIER T2/2020

Tiến Độ Dự án Căn hộ Phú Đông Premier Tháng 02/2020

Cập nhập Tiến độ thi công Phú Đông Premier tháng 02/2020

  • Đang thi công tường tầng 35.
  • Lót gạch tầng 26.
  • Thi công trần thạch cao tầng 23.
  • Lắp cửa tấng 15.
  • Thi công lan can tầng 33.
  • Thi công ốp tường nhà vệ sinh tới tầng 30.
  • Thi công hoàn thiện phần nội thất căn hộ.
Phú Đông Home
Thi công trần thạch cao tầng 23
Phú Đông Home
Thi công hoàn thiện phần nội thất căn hộ
Phú Đông Home
Lót gạch tầng 26
Phú Đông Home
Lót gạch tầng 26

Website thông tin Dự án Phú Đông Premier
Youtube Channel Căn hộ Phú Đông Premier