TIẾN ĐỘ DỰ ÁN CĂN HỘ PHÚ ĐÔNG PREMIER T3/2020

Tiến Độ Dự án Căn hộ Phú Đông Premier Tháng 03/2020

Cập nhập Tiến độ thi công Phú Đông Premier tháng 03/2020

  • Đang thi công sơn bên ngoài toà nhà
  • Lót gạch tầng 34.
  • Thi công lắp đặt tủ bếp từ lầu 10-12.
  • Thi công hoàn thiện phần nội thất căn hộ.
  • Thi công lắp cửa sổ tầng 31-32
Phú Đông Home
Thi công hoàn thiện phần nội thất căn hộ
Phú Đông Home
Thi công sơn bên ngoài toà nhà
Phú Đông Home
Thi công lắp đặt tủ bếp từ lầu 10-12
Thi công sơn bên ngoài toà nhà

Website thông tin Dự án Phú Đông Premier
Youtube Channel Căn hộ Phú Đông Premier