TIẾN ĐỘ DỰ ÁN CĂN HỘ PHÚ ĐÔNG PREMIER T1/2020

Tiến Độ Dự án Căn hộ Phú Đông Premier

Tháng 01/2020

Cập nhập Tiến độ thi công Phú Đông Premier tháng 01/2020

  • Tiến độ thi công Block A – Block B
  • Đang thi công tường tầng 35.
  • Lót gạch tầng 17.
  • Thi công trần thạch cao tầng 17.
  • Lắp cửa tấng 12.
  • Thi công lan can tầng 29.
Tiến độ thi công Block A – Block B
Phú Đông Home
Thi công trần thạch cao tầng 17
Lót gạch tầng 17
Thi công lan can tầng 29

Website thông tin Dự án Phú Đông Premier
Youtube Channel Căn hộ Phú Đông Premier