TIẾN ĐỘ DỰ ÁN PHÚ ĐÔNG PREMIER T4/2020

Tiến Độ Dự án Phú Đông Premier

Tháng 04/2020

Cập nhập Tiến độ thi công Dự án Phú Đông Premier tháng 04/2020

  • Dự án đang thi công sơn bên ngoài tòa nhà
  • Dự án đang thi công hoàn thiện tầng xe và TTTM
  • Thi công thang cuốn tầng TTTM
Phú Đông Home
Dự án đang thi công hoàn thiện tầng xe
Dự án đang thi công sơn bên ngoài tòa nhà
Phú Đông Home
Dự án đang thi công sơn bên ngoài tòa nhà
Phú Đông Home
Thi công thang cuốn tầng TTTM

Website thông tin Dự án Phú Đông Premier
Youtube Channel Căn hộ Phú Đông Premier